Deník

Deník
Pavlína Lörinczová

.pdf

Řekne-li se deník, pravděpodobně nám vytane na mysli slovesný záznam. A obrazový deník malíře by nejspíš vyvolal představu kreseb ve skicáři. Pro Pavlínu Lörinczovou je však důležité plátno. Prostupuje celou její tvorbou dokonce jako námět a drobná plátna jsou podkladem nenápadných výjevů z autorčina denního života. Je však ještě něco podstatnějšího v deníkových záznamech obecně, co k nim poutá naši pozornost.

(Lucie Rohanová)