Obrazy domů a zahrad

Obrazy domů a zahrad
Václav Misař

.pdf

Výchozí situace otevřených příběhů. Tak lze nahlížet na Misařovy obrazy, sestavené z univerzálních motivů, jakými jsou dům, strom, zahrada, mrak. Jsou kombinací civilnosti a výstřednosti, přičemž výsledek balancuje na hraně protichůdných energií a dává nám zahlédnout obraz napínavého klidu.