Franz Schmelz feat. Mark Ther

Franz Schmelz feat. Mark Ther

.pdf

Výstava představí cyklus sítotiskových kreseb, tedy zcela neznámou část díla Marka Thera, který se již v polovině minulého desetiletí profiloval nejen jako klíčový představitel své generace, ale i jako umělec, jehož výtvarné vidění dalece přesahuje domácí kontext. Jeho nové kresby jsou fragmentárními a křehkými záznamy vnitřních krajin, které existují jen ve svých hrubých obrysech, ve vzpomínkách, které si dokážou vybavit jen některé motivy. To z konkrétních míst vytváří obecnější symboly, které se svým hledáním ztraceného času aktualizují a stávají se tak proměnlivými alegoriemi relativizujícími napětí mezi minulostí a přítomností.

kurátor Otto M. Urban