Svěrák

Svěrák
Filip Horyna

Horyna absolvoval v atelieru Jiřího Sopka na AVU již před lety, ale nikdy z jeho obrazů nesálalo tolik odhodlání k boji a tolik tvůrčí energie jako z posledního souboru konfrontovaného s realitou všedního života pracujícího třicátníka. Horynovy obrazy kombinují stylizovanou výpověď básníka-romantika s řemeslnou urputností mistrů malířských dějin, aktuálně balancují na hranici světského a metafyzického.