Mind (in) the spot

Mind (in) the spot
Ryan O'Rourke

Ryan O’Rourke narušuje tradiční struktury obrazu a ukazuje, že malovaný obraz je spoustou barevných skvrn na podkladu. Uspořádání těchto skvrn je potom dílem jak náhody, různých parametrů materiálu, malířského aktu, tak i lidí samotných, tj. autora na jedné straně, vnášejícího do obrazu smysl, a diváka na straně druhé, který do obrazu promítá vlastní představy a vidí své významy.

Zároveň O’Rourke konstruuje abstraktní obrazy z prakticky objektivně rozpoznatelných prvků a tematizuje tak zastíranou a nejasnou hranici mezi reprezentací a abstrakcí.