Magnet 7/69

Magnet 7/69
Ondřej Basjuk

Celý koncept vznikl na základě předešlých výstav. Zde Ondřej Basjuk volně navazuje na problematiku muzea a výstavnictví pomocí instalace vlastních obrazů. Název a téma obrazů, je úzce spjato se stejnojmennou knihou Magnet 7/69. Podoba výstavy byla definitivně určena samotným prostorem galerie.