Nikola Čulík,-

Nikola Čulík,-

V posledních desetiletích značně ochabl zájem o umělce v hladovění. Kdežto dříve se vyplatilo pořádat velká představení toho druhu ve vlastní režii, dnes je to naprosto nemožné. Bývaly to jiné časy. Tenkrát se umělcem v hladovění zaobíralo celé město; účast rostla každým dnem hladovění; kdekdo chtěl umělce v hladovění vidět aspoň jednou za den; v pozdějších dnech byli abonenti, kteří před malou zamřížovanou klíckou proseděli celé dny; i v noci se konaly exkurze, pro zvýšení účinu se zapalovaly pochodně; za pěkných dnů se klec vynesla pod širé nebe a tu pak předváděli umělce v hladovění zejména dětem; pro dospělé to často bývalo jen vyražení, jehož se účastnili kvůli módě, zato děti s ústy dokořán, držíce se pro jistotu za ruce, hleděly užasle, jak sedí na nastlané slámě celý bledý, v černém trikotu, s mocně vystupujícími žebry, odmítajíce dokonce židli, sem tam zdvořile pokývne, s namáhavým úsměvem odpoví na otázky, i ruku mřížemi prostrčí, abysi sáhli, jak je hubený, potom se však docela pohrouží do sebe, nikoho si nevšímá, ani toho, že hodiny, ostatně jediné zařízení v kleci, odbíjejí pro něj tak významný čas, jen hledí před sebe očima téměř zavřenýma a sem tam usrkne vody z maličké sklínky, aby si navlhčil rty.

F. Kafka, Umělec v hladovění

V Nau Gallery zahajujeme nový výstavní rok výprodejem kreseb, skicáků a poznámek Nikoly Čulíka, absolventa ateliéru kresby na pražské AVU.

Autora dlouhodobě charakterizuje intimní a radikálně upřímný přístup, který se uplatňuje většinou formou kresby. Tu používá především k výpovědi a podle potřeby k ní připojuje texty, citáty, mapy apod.. Formální svoboda ještě více zdůrazňuje přesah, kvalitu jeho přístupu k věcem, situacím a událostem. Tento přesah Nikola Čulík rozvíjí se stejnou nepředpojatostí i mimo kresbu. Projevuje se to nejviditelněji ve způsobu propagace a rozvržení jeho vlastních výstav, ale i v používání všech dosažitelných prostředků, od instalace po video nebo happening.

Je tak silně cítit snaha po splynutí s životem a po vytvoření experimentální situace k řešení nebo zvýraznění otázek, které vyvolává. Otázka po finanční ceně neocenitelného je jednou z nich.

Filip Horyna, kurátor

fotoreportáž z vernisáže od Martina Fryče zde

Fotografie z instalace: