Slova spatřená (několik přísloví a rčení)

Slova spatřená (několik přísloví a rčení)
KW

.pdf

Přesto, že se jedná o „literární“ téma, prvotní inspirací k výstavě Slova spatřená byla moje životní situace před čtyřmi lety, kdy došlo (kvůli zdraví) k výraznému omezení mé osobní svobody. Donutilo mne to přemýšlet o ceně, kterou musím platit za prostou existenci a pomáhalo mi rčení „Je lepší být živý pes, než mrtvý lev“. Napadlo mne posléze, trochu terapeuticky, to také namalovat. A na to se později nabalila idea zpracovat vizuálně i několik dalších přísloví a rčení, která mi utkvěla v paměti.
Nechtěl jsem ale ilustrovat, ani k tématu přistupovat anekdoticky – mým snažením u většiny prací je princip „nehmotného sdělení“ v prostoru mezi slovy a zobrazeným. To má buď podobu poetickou, například nonsensovou u Kdo si mála neváží, nebo zobecňující u All things must pass (o ztrátách a smrti) nebo se blíží jakémusi „meta sdělení“ – tam, kde se nejvíce rozchází naše vžitá představa za slovy se zobrazeným, ideálně u fotografie nebe nad Koněvkou. I obrazy jsou většinou úmyslně hodně popisné (podle vlastních fotografií), abych „nerozptyloval“ formou a podal tu polovinu informace jednoznačně. Je to výstava individuálně interaktivní. Doufám ale, že přes trochu omezující zadání, budou obrazy i tak fungovat také jen jako obrazy.