Čistá tabule

Čistá tabule
Jakub Tomáš

„Přicházíme na svět jako nepopsaný list- čistá tabule- tabula rassa? Otázka jež pravděpodobně pronásleduje myslitele i filosofy od starověku. V jistou dobu se dotkla i mé mysli, usídlila se v ní a čas od času vytane. Podobně tomu bylo i v momentě, kdy jsem začal pracovat na nové řadě obrazů jejímž leitmotivem je školní tabule, která je pro mě jednak signifikantním znakem školy a jednak médiem, skrze nějž se do určité míry determinuje téměř každý jedinec, alespoň se základním vzděláním. Tabule je v podstatě minimalistickým oltářním obrazem, z jehož plochy můžeme nasávat informace a vizuální podněty, filtrovat je a potom je nechávat spoluutvářet naše vědomí.

V mých malbách je tabule často pouze stafáží nebo projekční plochou situace nebo scény, jež může metaforicky naznačovat důležité momenty ve vývoji a utváření jedince.Obrazy tedy spojuje ústřední motiv tabule, ale neméně důležitým pojítkem obrazů, tentokrát spíše formálního charakteru, je akcentování atmosféry obrazu pomocí barvy a snaha o sílu kompozičního řešení obrazu, barva a kompozice jsou pro mne stále hlavní výrazové prostředky.

Na závěr musím zmínit důležitou informaci, která výrazně iniciovala tento cyklus, je to skutečnost, že se poslední dvě třetiny života pohybuji ve školním prostředí. Dříve jako žák nyní jako učitel, to do jisté míry ovlivňuje jednak mou tvorbu a jednak i mě samotného.“

Jakub Tomáš