Exclusive Confidence

Exclusive Confidence
Jana Vojnárová

.pdf

kurátor Viktor Čech

Namalovaný obraz může být mnohým, je ale vždy především scénou v níž před námi barvy, tvary i náznaky hmotného světa hrají své příběhy. V mantinelech čtyř hran tradičního obdélného obrazu je každému takovému prvku dána vlastně nekonečná svoboda, i když je také jejich vězněm. Nejinak je tomu i u postav, které tvoří základ současně figurativní i abstrahující tvorby Jany Vojnárové. Svět ženských figur jemně rozehrávajících svou pohybovou tělesnost v intimních prostorách jejích obrazů, je současně křehkým tancem mezi osobními prostory a jejich odhalováním divákovi.

„Výchozím inspiračním bodem je pro mne vždy pozice žen či dívek, která mě zaujme buď přeloženou nohou o druhou, pozicí ruky, skloněnou hlavou… To se pro mne stává příběhem, který rozehrávám pomocí barev, linek dál. Postupně figury propojuji s prostorem, plochami barev… Figury vyskakují a ztrácejí se.“