Za hranicí odrazu

Za hranicí odrazu
Dana Sahánková

Soubor monumentálních a stále intimních perokreseb na plátně mladé autorky odkazuje na zastřenou hranici mezi objektivním a oku skrytým – zrcadleným v „druhém světě“. Fantaskní motivy, odrážející fragmenty sebe samých, se spojují do abstraktních kompozic tak, jako v zrcadle můžeme zahlédnout cizí bytost, přesto stále svůj vlastní odraz.