Budka na louce se zdá jako míč na hřišti

Budka na louce se zdá jako míč na hřišti
Petr Gruber

.pdf

Až teď budete odpočívat někde v letní krajině, možná se vám stane, že se zapomenete a nebudete myslet na to, co vidíte. Zůstane vám jen pohled bez významů. Špičky stromů se stanou pozadím pro oblohu, stíny vystoupí do popředí a začnou se sunout po prostoru, louka bude pulzovat jako krev ve vašem těle. Takhle nějak vidí svět děti – přírodu bez měření, zkušenosti a třídění. Tak se dívá Petr Gruber když maluje a to je taky důvod, proč v jeho podání může vypadat větev na trávě jako blesk ve vlasech. (Filip Horyna)